2. அ, கர வரியில் ‘ஆ’

 

*

*

‘ஆ’  வரி அடிகள்.

*

”ஆறுவது சினம்” – ஆக்கியது ஒளவையார்.
நோக்கிய போது ஆக்கியது இவை.

1. ஆக்கம் உயர்வுடைத்து.
2. ஆகமம் படித்தல் உயர்வு.
3. ஆகாத்தியம் அனுதினம் நன்றன்று.
4. ஆகாதவன் உறவு தவிர்.
5. ஆங்காரம், ஆவேசம் அழிவு வழி.
6. ஆச்சியை மதி.
7. ஆசாரம் பேணு.
8. ஆசிரியனைக் கனம் பண்ணு.
9. ஆசி பெறு, பெரியவரிடம்.
10. ஆசீர்வதி குழந்தைகளை.
11. ஆசவாசம் கொள் கடின வேலையின் பின்.
12. ஆசை, ஆசாபாசம் அளவாகக் கொள்.
13. ஆசை காட்டி ஏமாற்றாதே.
14. ஆம் போடுதல் எப்போதும் நன்றன்று.
15. ஆட்சேபனையும் தேவையெனில் கூறு.
16. ஆட்டம், அசைவு ஆக்கைக்கு நன்மை.
17. ஆட்படு, நல்ல அன்புக்கு.
18. ஆண்டவனை ஆராதி.
19. ஆணவம் அடக்கு.
20. ஆத்திரம் அழிவுடைத்து.
21. ஆத்மஞானம் வாழ்வுக்கு ஒளி.
22. ஆதங்கம் ஆக்கம் தரா.
23. ஆதரவற்றோரை ஆதரி.
24. ஆதிக்கம் என்றும் அமைதி தரா.
25. ஆபத்தில் என்றும் கை கொடு.
26. ஆய்வு செய்தல் பயனுடைத்து.
27. ஆயாசத்தில் இளைப்பாறு.
28. ஆயள்வேதம் சிறந்த வைத்தியம்.
29. ஆர்வம் முயற்சியைத் தூண்டும்.
30. ஆரம்பம் நேரப்படி அமை.
31. ஆரோக்கியம் சுகவாழ்வுப் பாதை.
32. ஆலோசனை ஆரோகணத்தின் படி.
33. ஆழம் அறியாது அடியெடாதே.
34. ஆற்றாமையை அடியோடு அறு.
35. ஆறப்போடு – ஆத்திர நேரத்தை.
36. ஆதனம் சேர்ப்பதிலும் பார்க்க அறிவைச் சேகரி.

12-12-2003. ஆக்கம்- வேதா.இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.

*

straight line

                          

                                     

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: