4. வேதாவின் ஆத்திசூடி. – ‘ஈ’

  

 

 

 ‘அ’ கர வரி அடிகளில்

‘ஈ’ காரம்.

 

ஈவது விலக்கேல். (ஈவது- ஒருவர் மற்றவருக்குக் கொடுப்பது.)
விலக்கேல் – தடுக்காதே. ஒளவையாரின் வரிகள் இது.

இதையொட்டிய எனது வரிகள்.

1. ஈகம் தேவைக் கேற்ப அமையட்டும்.
2. ஈடழிய வாழாதே.
3. ஈட்டும் பொருள் நேர்வழியாகுக.
4. ஈகைக் குணம் உயர்ந்தது.
5. ஈசனைத் துதி.
6. ஈச்சப்பியாய் வாழாதே.
7. ஈரடிக் குறள் படித்து நட.
8. ஈனமாக வாழாதே.
9. ஈன்றவரைப் பேணு.

ஆக்கியவர் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.

 

                              Big Blue Divider

                             

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: