26. அன்னியம்.

 

அன்னியம்.

நிறுபடும் அன்பால் நிதானம் அன்னியம்.
இறுகிடும் முதுமையால் இளமை அன்னியம்.
அறுபடும் நூலால் பட்டம் அன்னியம்.
விறுவிறென அந்தரமாய் வீழும் ஓரிடம்.
சேறுபடும் ஆடையால் சுத்தம் அன்னியம்.
சேதப்படு முன் காத்தல் சுகாதாரம்.
பெறும் நற்பேறால் தோல்வி அன்னியம்.
பெறுதலும் பெருக்குதலும் ஓயாத ஊக்கம்.
 

ஊறுபடும் பேச்சால் உற்சாகம் அன்னியம்.
ஊனமாகும் ஊக்கம், மனம் வெறுப்பாகும்.
கீறுபடும் ஓவியத்தால் அழகு அன்னியம்.
கீர்த்தி பெற, கடும் முயற்சி அவசியம்.
கூறுபடும் குடும்பத்தால் ஆனந்தம் அன்னியம்.
கூடி மகிழ்தல் குறைவில்லா நன்மையாகும்.
நீறு பூசும் நெற்றியால் நாத்திகம் அன்னியம்.
நீளும் பக்தி மனதிற்கு நல்லுரமாகும்.

தூறிடும் மழையால் வெப்பம் அன்னியம்.
தூவானத்திலும் மனம் துள்ளிக் குதிக்கும்.
வேறுபடும் சங்கதியால் விளையும் வில்லங்கம்.
மாறுபடும் இலக்கத்தால் முகவரி அன்னியம்.
மீறுபடும் சட்டத்தால் ஒழுங்கு அன்னியம்.
மீகாமன் இல்லாத மரக்கலமாகும் வாழ்வு.
உறுதிபடும் உண்மையால் பொய் அன்னியம்.
உள்ளம் திறந்து பேசல் நன்னயம்.

பா ஆக்கம்  வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்,  டென்மார்க்.
18-2-2007.

( ரி.ஆர்.ரி தமிழ் அலை, தமிழ் ஒலி, இலண்டன் தமிழ் வானொலி ஆகியவற்றில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

                            

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: