16. இ.த.வானொலி.

first-audio

 

 

http://www.firstaudio.net/

 

.த.வானொலி. 
மீண்டொரு அகவை…..

ண்டொரு வயது வேகமாய் ஓடி
மீண்டொரு அகவை மீளவும் பெருமை.
தூண்டுதல் புரியும் சேவை மனதிற்கு
வேண்டும் ஒரு மாண்புடைய தரம்.
சீண்டும் உணர்வைக் கூடையில் எறிந்து
நோண்டும் புழுவாக வாயினில் வார்த்தைகள்
தாண்டாது என்றும் தனித் தன்மையாக
தூண்டும் மொழிகள் தேன் துளியாகட்டும்.

ழுத்திலே பூத்தது ஏற்றத்தில் முதலாக
கழுத்திலே சயனைட் கெட்ட மொழியை
இழுத்து வீசி இதமாக வேண்டும்.
தழுவும் ஆனி பத்தில் வானொலியின்
முழுதான அகவை பத்து வாழ்த்துகள்!
குழுவான கூட்டுறவு உயர்ந்து பிள்ளைகள்
பழுவின்றித் தமிழோடு உறவாடி, மொழியைத்
தொழுகின்ற நிலையாக்க வாழ்த்துகள்! வாழ்த்துகள்!.

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ் டென்மார்க்.
3-6-2007.

(வானலையில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

 

                 

 

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: