4. மனம் செல் வழி.

ll1

மனம் செல் வழி.

ல்ல வளர்ப்பு, நல்ல பெற்றொர், நல்ல சூழல்
அமைந்த பிள்ளையின் மனம் செல் வழி
பெரும்பாலும் நன்றாகவே அமையும்.

ப்படிச் செய்! அப்படிச் செய்! என்று கட்டளையிடுவது
முரட்டுத்தனத்திற்கே பாதை காட்டும்.
நல்ல வகையான மனம் செல்வழி அதுவாகாது.

ன்றும் மந்திரமும் இல்லை தந்திரமும் இல்லை.
வீட்டில் பெற்றவர் எவ் வழியோ அவ் வழியே
பிள்ளை மனம் செல் வழியாகிறது.

பிழையையும் சரியையும் எடுத்துக் கூறி, பிள்ளையின் மனம் செல் வழியில் விட்டுக் கண்காணிக்கலாம். மறுபடியும் பிழையானால் எடுத்துக் கூறி விளக்கினால் உணர்வு உள்ள பிள்ளை புரிந்து கொள்ளும்.

க்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
12-7-2006.

                      

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: