134. மதங்களும் மனித நல்லிணக்கங்களும்.

 

 

மதங்களும் மனித நல்லிணக்கங்களும்.

 

ஒன்றே மதம், ஒருவனே தேவன்
என்று வாழ்வது இனிய இணக்கம்.
மனிதனோடு மனிதனுக்கு இல்லை இணக்கம்
மனிதன் ஆக்கிய மதங்களாலும் பிணக்கம்.
      தொன்றுதொட்டுப் பல மதங்களின் வணக்கம்
      நின்று உலவி கெடுத்தது நல்லிணக்கம்.
      மன அமைதி தரும் மத சிந்தனையின்று
      மன நிம்மதி குலைக்கும் போதனையாயிற்று.
தான் சார்ந்த மதம் உயர்வென்று
வீண் போராட்டம் ஒருவருக்குள் ஒருவர்.
வன்முறை, கொலை, குழுச் சண்டை
வலையெனப் படர்கிறது முழு உலகில்.
      கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் சமூகத்தில் நிலவ
      நட்டுக் கொண்டனர் மனதில் இறைபயத்தை.
      விடடுவிலகியது இறை பயம் மனதால்;.
      காட்டுத் தீயாகிறது காசினியில் பிணக்கு.
மத தீவிரவாதம் பலர் மானுடவேதம்.
பேதம், போதனை, வாதப் பிரதிவாதமாக
மதம் மனித நல்லிணக்கத்தின் எதிர்க் கணக்காகவே
கதம் தரும் செயல்கள் நிலவுகிறது.

 

பா ஆக்கம்   வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்,  டென்மார்க்.
21-11-2006

 

                                   

133. மன்னராலும் கரையிடமுடியாத……

 

 

மன்னராலும் கரையிடமுடியாத……

 

மனம் நெகிழ்ந்த போதும்,
மனம் மகிழ்ந்த போதும்,
மனம் குலைந்த போதும்,
மனம் அனாதரவான போதும்,
மனம் கனத்த போதும்
மணித் துளியாகத் துளிர்க்கும்.
மனம் பின்னர் இலேசாகும்.
மாய மந்திரமானதும் கண்ணீர்.

வல்லின மனதையும் கரைக்கும்.
நல்லின மனதையும் சாய்க்கும்.
விழியின் கரையுடைத்து, சமயத்தில்
வழியும் வெண்படலம் உருகி
வழியும் உயர் பனித்துளி.
விழிச்சிப்பி விரிந்து கணத்தில்
வழியும் முத்துகள் கண்ணீர்.

கண்களில் பளபளக்கும் அபிசேகக்
கனகதுளி, வெந்நீர் திரையிட்டால்
மன்னராலும் கரையிட முடியாது.
தேசியச் சாரல் கண்ணீர். – சமயத்தில்
தந்திர உபாயக் கருவி.
தூசி விழுந்தாலும் இது ஓர்
ஆசி பெற்ற பொது நீர்
அரிய உயிரை அரிக்கும் நீர்.

உப்புக் கரிக்கும் கண்ணீர்.
உழைப்பாளி, பணக்காரன், ஏழை
இந்து, கிறிஸ்து, இஸ்லாம்
கிறுக்கன் மேதையென எண்ணாதது.
சம்பந்தன் கண்ணீருக்குப் பாலமுதை
சர்வேசுவரி ஊட்டினாள்.
வானத்துக் கண்ணீர் மழையில்
வளமாகிறது பூவுலகு.

வேப்பமரத்துக் கண்ணீர்
அப்புதலுக்கு ஒரு பிசின்.
இறப்பர் மரத்துக் கண்ணீரில்
இராச்சியப் பொருளாதாரம் உயர்வு.
மனிதக் கண்ணீரின் சாதனையன்றி
மரத்துக் கண்ணீரும் உயர்வுதான்.
கண்ணீர் வடிக்கும் துன்பத்தால்
கட்டுடலே தளர்கிறான் மனிதன்.

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம். 
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
19-10-2006.

( ரி.ஆர்.ரி தமிழ் அலை, ரி.ஆர்.ரி தமிழ் ஒலி, இலண்டன் தமிழ் வானொலிகளில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.
வார்ப்பு இணையத் தளத்திலும் வெளியானது.)

http://www.vaarppu.com/view/587/

 

 

                            

132. ஆடி வந்த வேளை….

 

ஆடி வந்த வேளை….

 

கவிபாடிக் குறளாடிய காதலி
கருத்தாடி உறவாடினாள்.
தமிழாடிக் களவாடிய நெஞ்சு
கூத்தாடியது, களிப்புச் சாரலில்.
காத்தாடியானது அன்னநடையாக
அவளாடி வந்த போது.

முதலடி எடுத்த எம்
முத்துக் குழுந்தைகள் இருவர்
சித்திரத் தேரான குறுநடையில்
கோடி மலர்கள் பூத்துக்
கும்மியடித்தது நெஞ்சம், அவர்கள்
ஆடி வந்த வேளை

மந்த மாருதப் புன்னகை
சிந்தி மகிழும் மாதம்.
கந்தன் கதிர்காமத்தில் திருமண
பந்தம் இணைந்த இன்பம்
வந்து தொடரும் மாதம்
இந்த ஆடி வந்த வேளை.

 

பா ஆக்கம்   வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்,   டென்மார்க்.
18-7-2006

(இலண்டன் தமிழ் வானொலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

 

                               

131. கனவு.

கனவு.       

 

தரை மீது மனிதக் கனவு மேடை
உரையில்லாக் காட்சிக் கடை.
திரை மூடிய நாடக மேடை.
நரையின்றியும் வளரும் கொடை,
அரைகுறையிலும் சுருங்கும் கொடை.
கரையில்லாக் கனவு ஓடையில்
நுரைக்கும் பயப்பிராந்தி வாடை.
விரைந்த இன்பமும் பலருக்கு விடை.

கனவு ஓர் இலவசச் சுவை.
மனக் கடல் ஆழக் குமிழிகளிவை.
கனவில் வித்திடும் முளைகள்
நனவாகியும் கனியும் விளைவுகள்.
கனவு மாயா உலகத்தில்
மனதின் நினைப்பும், நினையாததும்
வனப்புச் சிறகு விரிக்கும்.
கனத்த எண்ணங்களும் பெருக்கும்.
 

பா ஆக்கம்  வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
19-10-2006

http://www.vaarppu.com/view/1464/

(ரி.ஆர்.ரி தமிழ் அலை, இலண்டன் தமிழ் வானொலிகளில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

 

                               

130. இணைவாக்கமற்ற நிலை.

 

இணைவாக்கமற்ற நிலை.

 

நெற்றிக் கண்ணைத் திறந்தாலும்
குற்றம் குற்றம் தான்.
ஏற்றி, எறிந்து வாய்வீசல்
கற்ற புத்தியின் செயலல்ல.

சட்டம், பட்டம் ஏதுமின்றி
மட்டம் தட்டி ஆளும்
ஹிட்லர் மனப்பாங்கு, அன்று
மட்டுமல்ல இன்றும் இங்கு.

இணைவாக்கம் மேற்கில் என்றால்
இந்த நிலை மாறும். நம்
இனத்தோடு வாழ்வு என்றால்
இந்நிலை என்றும் மாறாது.

 

பா ஆக்கம்  வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்,  டென்மார்க்.
17-12-2006

(பதிவுகள் இணையத்தளத்தில் வெளியானது.
இலண்டன் தமிழ் வானொலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

http://www.geotamil.com/pathivukal/poem_vetha_jan2007.htm

 

                                 

129. அடுத்த தலைமுறை நோக்கி…..

 

அடுத்த தலைமுறை நோக்கி…..
 

அடுத்த தலைமுறை நோக்கிய பாதையில்
தொடுத்த மணிகளான பிள்ளைகள் தமிழில்.
நெடுத்த பாதை அடியிட்டதும் வராது.
படுத்த பாறை உடைக்க வேண்டும்.
நெடுத்த பற்றை வெட்ட வேண்டும்.
எடுத்த ஆயுதத்தின் உறுதி, பாவனை
கொடுத்த உழைப்பில் தொழிலாளி பங்கும்
கொடுத்திடும் ஒரு வெற்றிப் பாதை.

 

உத்தம மனிதர் பலர் உழைத்தாலும்
சத்தியமான உழைப்பெனும் பெயரை
அத்திவாரமின்றி அமையும் கட்டிடம்
மொத்தமாகத் தராது என்பது திட்டம்.
அடுத்த தலைமுறை நோக்கிய பயணம்
ஆடம்பரமாய், சர்வதேச மயமாய், சுயமாய்
அவரவர் திறமையின் அடிப்படை விரிவில்
அடி பெயர்ந்திடும் வேகமாய், விவேகமாய்

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்
ஓகுஸ்,  டென்மார்க்.
11-0-2006.

( இலண்டன் தமிழ் வானொலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

 

                             

7. பெண் மொழிகள்.

பெண் மொழிகள்.

மறைவுறுப்புகள் பெயர் எழுதி, அதில்
    நிறையும் உணர்வு, செயற்பாடு எழுதி,
மறைவின்றிப் பச்சை பச்சையாகப் பலர்,
    இறைக்கிறார் கவிதைகள், இது விடுதலையாம்.
இலையாடைப் பிறப்பு, நிர்வாண நிலையருக,
    தலையெடுப்பு நாகரீகம் பல உயர்படிகளாக.
அலைபுரண்டது மதிப்பு மரியாதையென
    வலை விரித்தது நாகரீக உறவாடல்கள்.
          
மனிதம் நாகரீக உச்சம் கண்டதென்று
    மடங்கி விழுந்ததோ இன்று தொப்பென்று!
ஆதியில் பேசினோமே பச்சை பச்சையாக,
    நீதியில்லையாம் அதை மூடிமறைப்பது!
ஆடையெதற்கு இன்று எமக்கு அங்கத்திலே
    ஆதியில் திரிந்தோமே நிர்வாணமாயென்று; ,
வாதிக்கமாட்டாரோ அடுத்த வாரிசுகள்?
    போதிக்கும் வழியோ இப் ” பெண் மொழிகள். ”
         
புல்லை, புவியை, புலர்காலை அழகென்று
    சொல்லை உழுத கவியுலகில் ” பெண் மொழி ”
முல்லை மணம் வீசுமோ! கல்லையாகுமோ!
    எல்லையின்றி எங்கு போய் முடியுமோ?
பெண்களின் கவிதையானால் இன்று சிறு
    பின்வாங்கல் அதில் மேய்ந்திட, ஐயகோ!
பெண் மொழிகளாற் தலை சுற்றுகிறது.
    என்ன இது! கவியுலகம் எங்கே போகிறது!

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ் டென்மார்க்
2-6-2006.

(வார்ப்பு இணையத் தளத்தில் வெளியானது.

http://www.vaarppu.com/view/538/)

 

                                    
 

 

நவீன பார்த்தசாரதியெனும் நவிகேட்டரும் நாமும் (11).

 

 

நவீன பார்த்தசாரதியெனும் நவிகேட்டரும் நாமும் (11).
 

(பயண அனுபவங்களும், சரித்திரத் தகவல்களுடனுமானது. படங்களின் மேல் கிளிக்கினால் பெரிதாகப் பார்க்கலாம்.)

 

 

ரவு 9.30க்கு லூட்ஸ்ஐ அடைந்தோம். சாதாரண நாளாக இருக்கும் என்று தான் எண்ணினோம், ஆனால் அது திருவிழா நாளாக இருந்தது. கால் வைக்க முடியாத சன நெரிசல். வாகனம் உருளுவதிலும் பார்க்க நாம் வேகமாக நடக்கலாம் போன்று தெரிந்தது.

     (இப்படித்தான் இரவு செகசோதியாகக் காட்சியளித்தது கோயில் முன்றல், நான் திகைத்துவிட்டேன்…என்ன இப்படி என)

 

ரிசை வரிசையாக எல்லா வாடி வீடுகளிலும் இடம் நிரம்பி வழிந்தது. ஒரு இடம் கூடக் கிடைக்கவில்லை.

ன நெருக்கத்தில் வாகனத்தை விட்டிட்டுப் போனால், வாகன உதிரிப் பாகங்களைப் பிடுங்கிக் கொள்வார்கள் போல தெரிந்தது. நான் வாகனத்தைப் பார்த்தபடி இருக்கிறேன் என்று வாகனத்தில் இருக்க, கணவர் சென்று இடம் தேடினார்.

றுதியில் ரி.ஆர்.ரி தமிழ் அலை வானொலி மூலம் கேள்விப் பட்ட தமிழ் விளம்பரம் கே.வி.ஆர் உணவகம் சென்று கேட்ட போது ஒரு அறை எமக்கு ஒதுக்கித் தந்தனர். சுமார் 11 மணி போல அங்கு சென்று முதலில் குளித்தோம்.  மேல் மாடியில் குளிக்கும் அறை. சின்னஞ் சிறு இடத்தையும் பாவித்து படிகள் அமைத்து மிகச் சிக்கனமாக அந்த வீடு கட்டப் பட்டிருந்தது. இரவு உணவாக பிட்டும், கணவருக்கு அசைவ உணவாகவும், எனக்கு சைவ உணவாகவும், குறிப்பிட்டபடியே தந்தனர். கடை பூட்டிய பின் சொந்தக்காரர் தனது வீட்டிற்கச் சென்று காலையில் தான் வருவார். பகலெல்லாம் கார் ஓடும் அலுப்பால் இரவு அருமையாக நித்திரை கொண்டோம்                                                                                    

காலையில் எழுந்து திரைச் சீலையை விலக்கிய போது கண் முன்னே பெரிய மலை அழகுறக் காட்சி தந்தது. தெற்கு பிரான்ஸ்  ஒரு புனித நகரமாகவும், சிறந்த வைன் க்கும் பெயர் போனது. நல்ல சூரிய வெளிச்சத்தை ஊக்கத்தோடு தேடுவோருக்கும் அது புனித இடமாக இருக்கிறது. பிறைக்கோடு போன்ற  பைறனீஸ்  மலையில் அமைந்த கிராமம் லூட்ஸ் ஆகும். நாம் பார்த்தது பைறனீஸ் மலைத் தொடர் தான். இதை 12ம் வகுப்புப் படிக்கும் போது பூமிசாத்திரத்தில், உலக வரை படத்தில் மண்ணிறக் கோடாக வரைந்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது.

ம்முடன் இன்னொருவரும் அடுத்த அறையில் தங்கியிருந்தார். காலை வணக்கம் கூறி ” தேனீர் குடிக்கிறீர்களா? ” என்றார். கணவர் அருந்தினார். எனக்குப் பால் தேனீர் தான் பிடிக்கும், நான் பிறகு அருந்துவதாகக் கூறிக் கோயிலுக்குப் புறப்பட்டோம். சிறு நடை தூரத்தில் தான் கோயிலும் இருந்தது. கோயில் உருவான விதம் பற்றியும் அந்தச் சகோதரர் கூறியிருந்தார்.

ரவு ஜே!…ஜே!  என இருந்த மக்கள் கூட்டம் மாயமாய் மறைந்து விட்டது. சாதாரண நாட்கள் போல அளவாக மக்கள் கூட்டம் இருந்தது.

பிரான்சியஸ் சவுபிறோஸ் –லுயிசா கஸ்ரறொட்  தம்பதிகளுக்குப் பிறந்த 6 பிள்ளைகளில் மூத்தவராக பெனடிட்ற்ரா  7-1-1844  ல் பிறந்தார்.

    

வர் பிறந்த 6 மாதத்தில் தாயார் மறுபடி கருவுற்றதால் மறியா அறவன்ற் எனும் பெண்ணுடன் பெனடிற்றா வளர்ந்தார். பெனடிற்றா சிறு வயதிலிருந்து மிகப் பலவீனமானவராக, ஆஸ்துமா நோயினாலும் அவதிப்பட்டார். படிப்பும் இவருக்கு ஏறவில்லை. தாயிடம் வருவது, நோய் வர, அதைக் கவனிப்பதற்காகவும், நல்ல உணவு பெறுவதற்காகவும் இடம் மாறி மாறி வளர்ந்தார். கன்னியாஸ்திரி மடத்திலும்,  ஆடு மேய்ப்பவராகவும் இருந்தார். இறை விசுவாசமும் இவருக்குப் படிப்பிக்கப்பட்டது. நோயினால் அவதிப்பட்ட இவர், நோயின் துன்பத்தையும் அனைத்தையும் மனதிற்குள்ளேயே தாங்கிக் கொண்டார்.

வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்,  டென்மார்க்.
27-12-2006.

16161859-vector-set-of-vintage-calligraphic-ornaments

நவீன பார்த்தசாரதியெனும் நவிகேட்டருடன் நாம். 10.

 

 

   

நவீன பார்த்தசாரதியெனும் நவிகேட்டருடன் நாம். 10.

 பயண அனுபவங்களும் சரித்திரத் தகவல்களுடனுமானது. படங்களின் மேல் கிளிக்கினால் பெரிதாகப் பார்க்கலாம்.

கொழும்பு பம்பலப்பிட்டியில் மசாலா தோசை சாப்பிட்ட நினைவில் லாச்சப்பலில் அதைப் பதிவு செய்துவிட்டுக் காத்திருந்தோம். மசாலா தோசை வந்தது. ஆவலாகச் சாப்பிட்டோம்.  என்னே! கன்றாவி! பகல் சமைத்த கறிக் கலவை புளித்து மணந்தது. மெல்லவும் முடியாது விழுங்கவும் முடியாது, கறியை ஒதுக்கிவிட்டு, மணம் வராத பகுதியோடு சாப்பிட்டோம். நேரம் பிந்தியதால் வேறு உணவுக்கும் கட்டளையிட முடியவில்லை. பால் தேனீர் பதிவு செய்து அருந்திவிட்டு, வெளியே வந்தாலே போது மென்று எழுந்து வந்து விட்டோம். விமர்சனமும் கூறவில்லை. அன்றைய நாள் முடிந்தது.

ரவு நல்ல தூக்கம். காலையில் விழிப்பு வந்த போது விழித்து, இனி நாம் செல்ல வேண்டிய இடத்து முகவரியைக் கொடுத்துப் பார்த்தசாரதியைத் தயார்ப்படுத்தினோம்.                                      

காலைக் கடன்கள் முடிய, தங்கிய இடத்தின் காலையுணவைத் தவிர்த்து 9 மணியளவில்  கடைவீதி சென்று காலையுணவு அருந்தினோம். டென்மார்க்கிற்குக் கொண்டு போக, சமையலறைச் சரக்குச் சாமான்கள் வாங்கினோம். மகனுக்குத் தமிழ் பாடல் இறுவெட்டுகள் வாங்கினோம். அனைத்தும் எடுத்துச் சென்று, வாகனப் பிற்பகுதியில் பத்திரப்படுத்தினோம்.
 

சுமார் 10.50க்கு தங்குமிடத்துக் கணக்குகள் முடித்து லூட்ஸ் மாதா கோவில் நோக்கிப் புறப்பட்டோம்.
855 கிலோ மீட்டர் நாங்கள் ஓட வேண்டிய தூரம் என்று பார்த்தசாரதி காட்டியிருந்தார்  

டென்மார்க்கிலிருந்து வர 1227 கி.மீட்டர் இருந்தது. இது 855 என்ற போது சிறிது ஆறுதலாக இருந்தது.
வாகனம் செலுத்திய படி இடைவேளைகள் எடுக்கும் போது, அதில் பொதுத் தொலைபேசிப் பெட்டி வரும் போது பிள்ளைகளுடன்  பேசுவதுமாகச் சென்றோம். 12.15 மணியான போது போடுயக்ஸ் ஓலியன்ஸ்,  எனுமிடத்தில் வாகனம் ஓடும் போது நெடும் சாலை 4 வாகனங்கள் ஒரே நேரம் போகும் பாதைகளாக இருந்ததைக் கவனித்தோம். இது குறிப்பிடக் கூடியது தான். வேறு இடத்தில் இப்படி நாங்கள் காணவில்லை. துலூஸ்(ருலா)  நோக்கிப் போகும் போது தெரு மிக வளைவாக, பாம்பு வளைவாகச் சென்றது. ஒரே வேகத்தில் தான் வாகனங்கள் செல்ல வேண்டும். பின்னால் வருபவர்கள் தம்மை முன்னால் செல்ல விடும்படி ஒளியைப் பாய்ச்சித் தொல்லை தந்தபடியே இருந்தனர். விசேடமாக டென்மார்க் வாகனம் என்றதும் ஒரு நளினமாக இருந்திருக்கும் என்று எண்ணினோம்.
    

 

லைப் பகுதியானதால் ஒரு பகுதியிலிருந்து மறுபகுதி செல்லப் பாலங்கள். தலைக்கு மேலே பாலங்கள் வர அது இத்தாலி வெனிஸ் நகர நீர்ப் பாலங்களை நினைவு படுத்தியது. துலூஸ் – பாலங்களின் நகரம் என்றும் கூறலாம் போலத் தெரிந்தது. அலாசக்  எனும் கிராமத்தடியில் செல்லும் போது, அச்சு அசலாகக் கண்டி, நுவரெலியா மாதிரியே சுற்றிவர முன்புறக் காட்சிகள் இருந்தது.  

டிக்கடி தெரு வரிப்பணம் கட்டியபடியே இருந்தோம்.
 

சில இடங்களில் வெயில் அசல் வவுனியா போலவும் இருந்தது.  இங்கும் யாழ் நினைவு தானா என்கிறீர்களா? அது தானே உடலில் இரத்தமாக ஓடுகிறதே! மலைகளில் வீடுகள், தீப்பெட்டிகள் போலத் தென்பட்டன.
  

 

றொக்கமடுயர், பீச்மொன்ரற்    என்ற இடங்களில் வீடுகளின் அமைப்புகள் வித்தியாசமாகப், பழைய காலக் கிராமம் போலத் தெரிந்தது. கல்லு மலைகளாக, அதைக் குடைந்து அரை வட்டமாக வாகனம் செல்லப் பாதை அமைத்துத், தலைக்கு மேலும் வீடுகளாகத் தெரிந்தது. அதுவும் பாலங்களின் நகரம் தான்.
 

மொன்ரவுபான்  என்ற இடம் மலைகளின் அழகு நகரமாக, விவசாயப் பண்ணைகளாகக் காணப்பட்டது. இரவு 8.48 லும் இருட்டாகவில்லை, தெருவோரம் ஒரே காடாக, வானம் காட்டை முத்தமிட்டது. இரவு 9.30ற்கு லூட்சைச் சென்றடைந்தோம்.

     

———மிகுதியை அடுத்த அங்கம் 12ல் பார்ப்போம்……….

வேதா. இலங்காதிலகம்
ஓகஸ்,  டென்மார்க்.

16161859-ab

128. எண்ணங்கள்.

 

                          

எண்ணங்கள்.     

அட்சயக் கிண்ண இதயத்தில்
உச்சமாய் எழும் எண்ணம்
எச்சம்! தூய்மை இன்றேல்.
அச்சமற்று மொழி முதுகேறினால்
நிச்சயம் வார்த்தைப் பல்லக்கில்,
பாச்சரமாகலாம் பாவலர் அருகில்.
நீச்சலடிக்கலாம் பழமை புதுமையில்.
பேச்சில் சேர்க்கலாம் எண்ணங்களை.

மேதாவித்தன எண்ணம், பிரசங்கங்களை
ஏதாவது புத்தக அடுக்கிலிடுங்கள்.
யதார்த்த நல்ல எண்ணங்களை
சாதாரணமாக ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
பொறாமை எண்ணத்தால் ஒதுக்கம்
கூறடையும் மனதின் வீக்கம்.
தூறாத புரிந்துணர்வினால் தாக்கம்
ஆறாகும் அன்பு எண்ணத்தைச் சிதைக்கும்.

நன்செய் பயிராம் எண்ணங்கள்
புன்செய் மரங்களாய் ஓருவகை.
போன்சாய் எண்ணங்கள் மறுவகை.
புயலாய், பூவாய் விரிவகை.
புதையலில் மகிழும் எண்ணம்.
பிரிந்திட்டால் துன்ப எண்ணம்.
புரட்டில், பொய்யில் திகைக்கும்
புனலில் நீராடிக் குளிர்ந்திடும்.

23-9-2006.

(இலண்டன் தமிழ் வானொலி, ரி.ஆர்.ரி தமிழ் அலை வானொலியில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)
18-7-2014 in pathivukal :- http://www.geotamil.com/pathivukalnew/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&amp%3Bid=2186%3A-2014-&amp%3Bcatid=4%3A2011-02-25-17-28-36&amp%3BItemid=23

 

வேறு

எண்ணம்.

ஒழுங்காகக் கத்தரித்து நீர் பாய்ச்சும்
அழுங்காமையின்றிப் பாதுகாக்கும் நந்தவனம் மனம்.
எழுந்தோற்றத்தில் காடாக்குவதல்ல எழில் இதயம்.
எழுப்பு எழுவான் சூரியனாய் பயணம்!

அடகு வைத்த புத்தியால் நாளும்
அடம் பிடித்து அழுவேன் என்றால்
இடமுண்டு மனவியல் நிபுணரைப் பார்க்கலாம்.
தடவும் பேச்சுகளால் துடைத்து உருவாக்கலாம்.
(அழுங்காமை – சோம்பேறித்தனம்)

23-4-2016

 

                                

 

Previous Older Entries