21. இலண்டன் தமிழ் வானொலி,

  

இலண்டன் தமிழ் வானொலி,

 

புலத்தில் பூத்தது எழுத்தில் முதலது.
பலத்தில் உறுதியாய் உயர்வு கொள்ளுது.
வலத்தில் உலகின் கண்களைக் கவருது.
தலத்தில் இலண்டன் தமிழ் வானின் பிறப்பது.

பூக்கள் விடும் பட்டம் அது.
பூரித்துப் பறக்கும் தமிழ் வண்ணமது.
புன்னகையில் நவஅகவையில் உவகையது.
ஏன்னாளும் மலரட்டும் உயர்வினால் அது.

சின்னஞ் சிறுசுகளின் சீரான வார்த்தையது.
பென்னம் பெரிய சாதனையின் சாவியது.
தன்னம் தனியாக அல்ல கூட்டிணைவது.
இன்னும் வளரட்டும். இணையின்றி உயரட்டும்.

வாழ்க ஓடி விளையாடு பாப்பா!
வாழ்க முதல் ஓடியோக் கலையகம்!
வாழ்க இலண்டன் தமிழ் வானொலி!
வாழ்க நேயர்கள்! கூட்டுறவு வளர்க!.

 

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
9-6-06.

(வானலையில் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

 

                      

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: