வேதாவின் மொழிகள். 7

  

 

 15-2-2004.

காயம்பட்ட மனதில் சாயம் போகும் அமைதி.

கதம்(சினம்) நம் அறிவை வதம் செய்கிறது. போதம்(ஞானம்) குறைவு படும் போது கதம் மத்தகத்தில்(தலை உச்சியல்) ஏறி நம்மைப் பதம் பார்க்க இடம் கொடுக்கிறோம். கதத்தால் நம் மதமும்(கொள்கையும்) அழிகிறது.

தமிழ் உரை (சொல், எழுத்தொலி, சொற் பொருளும் விளக்கமும்) தமிழ் உரை நடை (வாசகநடை) ஆகியன அன்னிய மொழியெனும் உரை கல்லில் உரசப்பட்டு, சிறுகச் சிறுக உரைவு படுதலை நாம் தடுத்தல் வேண்டும். எம் தமிழ் வாழவேண்டும்.

வாழ்க்கை மைதானத்தில், இல்லற பந்தயத்தில், இணக்கமின்மை, கயமை, பொய்மை, பொறாமை, மடமை எனும் மைகள் மையம் கொண்டால், பனிக்கால மையிருட்டான மையல் பொழுதாக, வாழ்வு மாட்சிமையிழந்து சிறுமையடையும்.  உண்மை, நேர்மை, பொறுமை கொண்ட வாழ்வு திண்மையாய் முழுமையடையும். சிறப்பில் முதன்மை அடையும்.  இது வாழ்வியலிலும் பொதுவான வழமையாகும்.

சிந்தனை.
ஆழ்மனதின் நீள்பயணம் சிந்தனை.
வீழ்ந்திடாது கட்டும்    முன்திட்டம் சிந்தனை.
உயர்வழிச் சிந்தனை உயர் ஏணி.
துயர்வழி நடத்தும் துர்ச்சிந்தனைப் பாணி.

சிறை.
எழுத்துச்சட்டம் அமைக்கும் கம்பிச் சிறை.
எழுகின்ற எண்ணம் அமைக்கும் மனச்சிறை.
அன்பால்அமையும் பூவிலங்குச் சிறை.
எல்லாமே ஒரு வகைச் சிறை தான்.

 

ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.

இடுகை. 12-1-2011.

 

                                   

 
 

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: