28. தாயகத்தின் சுதந்திரமே…..

 

தாயகத்தின் சுதந்திரமே…..

தாயகத்தின் சுதந்திரமே எங்கள் சுகம்.
நாயகமாய் நிலைப்பதுவும் தாய் மொழியே.
நோயகமாய்ப் போர் தந்த நிலவரங்கள்
தாயகத்தில் வெகு விரைவில் ஓயட்டும்.

காலம் தோறும் ஈரினமும் ஒற்றுமையால்
பாலம் அமைக்காது வாழ்வின் நிம்மதியை
கீலம் கீலமாய்க் கிழித்துப் போடும்
ஓலம் கேட்குதே உலக மெங்கும்.

ரினம் மற்றவருக்குப் பலமாகி என்றும்
ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு
அருமைத் தாயகம் ஒன்றை உருவாக்கும்
பெரு முயற்சி இன்று வரை ஆகவில்லை.

நானென்னும் ஆணவம் ஒழிந்து விட்டால்
நாமென்று நாட்டு மக்கள் சிந்தித்தால்
பெறுவோம் எம் சுதந்திர தாயகத்தை.
நிறுவலாம் தன் மானத் தமிழீழத்தை.

கதி வாழ்வின் குளிர் புகையில்
பகுதி, தொகுதியாய் ஆரோக்கியமிழந்து
தகுதி இழக்க முதல் தாயகத்தில்
தன்மானமாய் சுதந்திர அருவியில் குளிப்போம்.

ரை மட்டமான எம் குடிமனைகள்
தகுதி யிழந்த பாதைச் சீரமைப்பு
தொழில் முன்னேற்றம், கண்ணி வெடிநீக்கம்
தொகையான பணிகளங்கே காத்திருக்கு தெமக்கு.

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்,  டென்மார்க்.
19-8-2008.

(ரு வானொலிகளிலும் என்னால் வாசிக்கப்பட்டது.)

                      

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: