2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 45,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 10 Film Festivals

Click here to see the complete report.

41. கவிதை பாருங்கள்(photo,poem)

garden -baby

இயற்கை.

தண்டலைக் கிளிகள் கூட

வண்ட லைந்து மலரிலாட

கண்டலையும் சிறுவர் மலரைக்

கொண்டலைந்து மகிழ, கூட

அண்டிய  பட்டுப்பூச்சிகள்

செண்டெனச் சேர்ந்து பறக்க

விண்டலமென்று அழகை

அண்டியோர் புகழும் அற்புதம்!

வரிகள் வேதா. இலங்காதிலகம்

ஓகுஸ், டென்மார்க்.

29-12-2012.

(தண்டலை- சோலை.
விண்டலம் – தேவலோகம்).

                                    pachchai line

5. கண்ணிறை தரவுகள்

rainbow 041

imagesCA1CSAIR

கண்ணிறை தரவுகள்

(800ம் ஆக்கம்)

ண்ணச் சரங்கள் வண்ணச் சுரங்கள்.

கண்ணிறை தரவுகள் கண்ணா நீயே! (வெற்றி)

”என்ன குறும்படா!” என்கிறேன் கனவிலும்.

சின்ன முகிலாகவும் பின்னர் கலையும்.

பூவிதையாக என் கவிதை பாவுவேன்.

பாவிக்கும் நினைவுன் பூமுகம் தான்.

தரவு விழியும் ஆசை மொழியும்

மீசை முறுக்கியும் ஓசையிடும் உணர்வோடும்.

யிலாய்  ஆடி குயிலாய் பாடி

உயிரோடு பிணைக்குது கயிறாயுன் விழி.

தெய்வீக மழலையின் மெய் தீண்டல்

செய்யும் விந்தைகளுலக வெய்யிலே போக்கும்.

டுருவும் பார்வை ஊடுருவித் துளைக்கும்

ஆராய்ந்து தேடும் ஆராயுமுன் கண்கள்.

தொழுது போற்றும் வழுது அற்றதாம்

விழுதாமுன் நேசம் பழுதகற்றும் மூலிகை.

(வழுது – பொய்)

பா ஆக்கம்  வேதா. இலங்காதிலகம்.

ஓகுஸ் டென்மார்க்.

24-1-2012.

blue-pacifiers-hborder

 

4. பயணம் – மலேசியா 15. ( இறுதி அங்கம்)

malaysia- 1 393

4. பயணம் –  மலேசியா 15. ( இறுதி அங்கம்)

 

சாந்தியின் அம்மா ஒழுங்கு படுத்தினார் நாங்கள் லிட்டில் இந்தியா பார்ப்போம் என்று. நான் முன்பு குறிப்பட்டுள்ளேன் நிறைய செங்கல்லுச் சூளைகள் இருந்ததால் அது பிறிக் பீஃல்ட் என்றும் அதுவே லிட்டில் இந்தியா என்றும் வந்ததாக.

malaysia- 1 394

வேலை செய்ய இந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளர்களைத் தருவித்து இருப்பிடமும் கொடுத்தனர்.  அப்படி ஆதியில் வந்தவர்களே  லிட்டில் இந்தியாவில்  இந்தியர்கள்  என  அழைக்கப் படுபவர்கள்.

அதே போலவே முன்னர் இலங்கைத் தமிழரும் வருவிக்கப்பட்டனர்.

இந்திய உணவு வண்ண நிற அலங்கார வளைவுகள் என நவீன லிட்டில் இந்தியா காட்சி தருகிறது. சும்மா சுற்றிப் பார்த்தோம். ஒரு துணிக் கடையுள் புகுந்தோம். தீபாவளிக்கு முன்னும் பின்னுமான நேரமது. டென்மார்க்கில் டெனிஸ் மயமாக இருப்பதால் தீபாவளி அலங்காரங்கள் தேவலோகம் போல இருந்தது.

படத்தில் இவைகளைக் காண்கிறீர்கள். அந்த அலங்கார வளைவு அழகாகவே இருந்தது.

மலேசியாவில் அடுத்த விசேடம் எங்கும் தெருவில் பூமரங்கள் செடிகளாக வைத்து அழகு படுத்தியுள்ளது விசேடம். உதாரணமாக இரு படங்கள் போட்டுள்ளேன்.

malaysia- 1 404

malaysia- 1 403

இரவுச் சாப்பாடும் அங்கேயே சாப்பிட்டோம்.

malaysia- 1 397

(லிட்டில் இந்தியா அலங்கார வளைவுகளுக்கிடையில் இருந்த பூந்தொட்டிகள்.

அடுத்து சிங்கள மகாவிகாரை பார்த்தோம்.

malaysia- 1 381

லிட்டில் இந்தியா சுற்று வட்டத்திலேயே இது இருக்கிறது.

This is google photo in day light.   buddhist_temple_vesak

கடந்த 50 வருடமாக இது நடக்கிறதாம். ஒரு போதி மரத்தடியில் 12 பிள்ளைகளுடன் தூண்டுதலற்ற தன்னிச்சையான ஆசிரியர்களுடன் ஆரம்பமானதாம். – this is also google photo

MahaVihara1-300x224

கோவில் அத்துடன் சிங்களப் பாடசாலையும் சேர்ந்து நடக்கிறதாம்.

malaysia- 1 383

தேரவாட புத்த மதம் இலங்கை போன்றது.
இன்று பாடசாலையில் 20 வகுப்புகளும், 1300 பிள்ளைகளுடன் நடக்கிறதாம்.

இத்துடன் எமது பயணவிவரிப்புகள் முடிவடைகிறது.
எனது படங்கள் இரவுக் காட்சியாக உள்ளது.

நாம் இங்கு சுற்ற மலாக்கா வந்ததுடன் மகளும் துணைவரும்
கமரூன் கை லாண்ட்ஸ்க்கு (Cameron highlands   ) சென்றுவிட்டனர். -தேயிலைத் தோட்டப் பகுதி.
257வது ஆக்கம் ” இன்னிசைச் சந்தம் பெருகட்டும்” படம் அங்கு எடுத்த படமே. இணைப்பு தருகிறேன்.  https://kovaikkavi.wordpress.com/2012/12/08/257-%e0%ae%87%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%9a%e0%af%88%e0%ae%9a%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%af%86%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%95%e0%ae%9f/
என்னோடு 15 அங்கமாகப் பயணித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கிறேன்.

இறையாசி இருந்தால் இன்னோரு பயணக் கதை தொடரலாம்.

 

நன்றி. வணக்கம்.

 

 

 

வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
22-12-2012.

malaysia- 1 388

40. காந்தக் காதல்.

loveeee                                                                          Photo:-   Thank you A.vikatan.

காந்தக் காதல்.

வாலிப வாசலின் வனப்புத் தென்றல்

வாலிபக் காதலாம் வசந்தச் சுகந்தம்.

வாலிபம் தொலைந்தாலும் வாசனை வீசும்.

வாலாயமாகும் வசீகரக் காதல்.

ஆடா மனிதனையும் ஆட்டும் மந்திரம்.

காடாக்கி வாழ்வைக் களவாடும் எந்திரம்.

வாடாமல்லிகையாய் வாசமில்லாப் போலியுமாகும்.

தேடா சுகமாய் வாகையும் வீசும்.

இதயத்துள் சொல்லாமற் கொள்ளாமல் வருமாம்.

இதயத்துள் புகுந்திட்டாலிமை தூங்காதாம்.

இதயம் கொடுத்திதயம் மாற்றுமாம்.

இதயம் கவர் பண்டமாற்று காதலாம்.

காதலென்றும் கசக்குமென்பவன்

காதல் வாழ்வின் கருப்பொருள் கண்டால்,

காதலைக் காந்தமாய் கையிற் கொள்வான்.

காதலைக் கடவுளாய் கருதியேற்பான்.

பார்த்திட எண்ணினால் குலம், குணம்

பார்க்காது. மன்னர், மனிதர் பேதமற்றும்

பார்த்ததும் ரசனையின் விருப்பு நேசமாகும்.

பார்த்திட்ட கணமே காதல் கனியும்.

வானவில் லல்ல  வாழ்வின் காதல்.

வானத்து நிலவாய் வாழ்விலொளிரும்.

வானம், நிலா, இயற்கை போன்றது

வானமுள்ள வரை வாழும் காதல்.

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.

ஓகுஸ், டென்மார்க்.

9-7-2012.

(எந்திரம்- மந்திர சக்கரம்)

                                                                   bar line

260. அன்னை ரசிப்பாள்.

pullangkulal

அன்னை ரசிப்பாள்.

புல்லாங்குழலிசையின் பல்லாங்குழியாட்டம்

வில்லங்கமற்றது, பொல்லாங்கழிக்கும்.

வல்லாங்கு நன்மையாய் சல்லாபமிடும்.

மெல்லிசை மனதோடு லல்லல்லா ஆடும்.

மூங்கிலில் ஊடுருவி ஓங்கி மூசும்

தீங்கில்லாக் காற்றோசை பூங்கணைவீசும்.

பாங்குடன் மனப்பாரம் நீக்கி வீசும்.

ஓல்லாங்கில் இன்பம் ஓங்கிடவும் மூசும்.

ல்லாசக் காற்றூதும் கில்லாடி உதடும்

தில்லானா விரல்களின் சல்லாப நர்த்தனமும்

புல்லரிக்கச் செய்து உல்லாச இசையுதிர்க்கும்.

அல்லாடும் நெஞ்சு வல்லமையடையும்.

யிரில் பூவுதிர்த்துப் பயிர் வளர்க்கும்.

உயிர் மூப்பை ஒயிலாகத் தூரத்தள்ளும்.

துயிலிற்கு மாத்திரையாகி மயிற்பீலியாய்த் தடவும்.

துயர் சினம் துடைக்கும் மந்திர இசை.

ன்னலமுத இசை கண்ணன் கைப்பொருள்.

என்னமாய்க் கோபியரை வண்ணமாய் மயக்கியது.

என் அன்னையும் மயங்கி ரசிப்பாள்.

அன்னணம் நானும் மயங்கி ரசிப்பேன்.

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.

ஓகுஸ், டென்மார்க்.

17-12-2012.

(ல்லாங்கில் – பொருந்தும் வகையில்./ வல்லாங்கு – இயன்ற அளவில்./ மூசும் – மொய்க்கும். /அன்னணம் – அவ்விதமே)

                                     Bar-Lines

 

 

259. பதிகமாகும் பாசம்.

flowers

பதிகமாகும் பாசம்.

நிதியமான நேச மொழி

அதிமதுரமாய் இதயம் நிரவ

பதியும் துயர் பாகாய் உருகும்.

பதிகமான பாசம் மனிதனில்

பதியப்பதிய புதுமைச் செயல்கள்

புதிதாய்ப் பிறக்கும். புத்தொளியாகும்.

நேச மொழியில் தடைவெளி

நேசத் தொடர்பில் இடைவெளி

ஊசலாடல் தவிர்த்தல் சுகவெளி.

பாசமுடன் பிறனாக்கம் ஊக்குவோன்

வாசமுடை தன்னாக்க முனைவின்

தாசனே! தன்னார்வத் தீரனே!

தாராள அன்பு தாராசினில்

தாங்காது ஏங்காது உள்ளம்.

தாலாட்டும் நிறைவில் சாந்தம்

தாண்டவமாடி வாழ்வை வெல்லும்.

தான்றோன்றி யல்ல அன்பு!

தாம்பூலச் சிவப்பாய் தன்னோடுருவாவது.

ஆக்கம்  வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ்  டென்மார்க்.
14-1-2012.

bar line

 

258. குளிரியல் கோட்பாடு.

12-12-12-BIGBLOCK

 

ஆறிரண்டாண்டு பாண்டவர் காடேகினார்.
ஆறிரண்டு மாதங்கள் வருடமானது.
ஆறிரண்டு – ஆறிரண்டு – இரண்டாயிரத்து
ஆறிரண்டு.   புதுமையான திகதி.

 

வேறு

 

குளிரியல் கோட்பாடு.

 

குளிர் பனியென்று மொழியலாம்
எளிதில் உணர்வதேது அனுபவிக்காது!
கொட்டும் வெண்பனி அழகு!
கொட்டிய இலைகளற்ற மரமழகு!
வழுக்கிடும் குழந்தைகள் கும்மாளம்
வழுக்கிடும் முதியவர் திண்டாட்டம்.
             வாழ்ந்தேயாக வேண்டும் குளிர்
             நாட்களை நெட்டித் தள்ளி
பறவைகளும் கோடை நோக்கி
பறக்கும் பிற நாட்டிற்கு
மனிதனும் விடுமுறை யெடுத்து
மறைகிறான் கோடை தேடி
மாறாதவர் உழைத்து மாள்வார்.
மாறாதது கோடைக்காயேங்கும் மனம்..

              இன்னலற்று வாழ உட்காற்றை
              சன்னலூடு மாற்ற வேண்டும்.
உகந்ததென்று படுக்கையறையில்
உயர்த்தினால்  வெப்பமானியை
உக்கிரமாய் தொண்டை வரளும்.
உடலை வெப்பமாய் பேணினால்
கடலாகப் புகும் நோயையும்
கட்டுப்படுத்தலாம்! குளிரை நுகரலாம்!

சுறுசுறுப்பு உடலில் குளிரின்
விறுவிறுப்பு கொஞ்சம் குறையும்.
ஆரோக்கிய உணவும் – ஓடி
ஆடும் அங்க அசைவும்
கூடும் உடற் பயிற்சியும்
பாடும் சுகவாழ்வுக் கீதம்.

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
12-12-2012.

 

                             1105194cn0jtifmaz

 

257. இன்னிசைச் சந்தம் பெருகட்டும்!

DSC01251

 

இன்னிசைச் சந்தம் பெருகட்டும்!

 

அணிவடமாய் வாழ்விலன்பை
அணிகோர்த்து அணியும்
அணியன் அருகில்

சுதந்திரமான வாழ்வுப் பயிற்சியில்
தந்திரங்கள் அரங்கேற முடியாத
சுதந்திர உணர்வு நங்கை.

இயற்கை சிறந்து தேயிலை
வயற் காட்டுப் பின்னணியில்
இயற்கைக் காட்சி இணைவு.

பச்சைப் பசுமை சுற்றிடவும்
இச்சைக் கனல் தொற்றிடவும்
உச்சச் சூழல் உயர்விடம்.

இன்னல் தீர்க்கும் வாழ்வின்
இன்னிசைச் சந்தம் பெருகி
வென்றிட பெருநன்னிலை நிறைக!

இயற்றமிழ் தடாகத்துள்
இயற்றிய வரிகள் மகளிற்கு
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்து.

 

(சொற்களின் கருத்து:-
அணிவடமாய் – கழுத்திலணியும் மாலை
அணிகோர்த்து – அழகாகக் கோர்த்து
அணியன் – நெருங்கியவன்)

 

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
9-12.2012.

 

                                    11art

 

 

40. கவிதை பாருங்கள்(photo,poem)

eeeennnn

 இலக்கியம் இலக்கணம் ஏன்!…..

 

எதுகை மோனை ஏன்!
மதுகை (அறிவு) வரிகளேன்!
புதுமை வரியும் ஏன்!
பொதுமை வரியாகட்டும் காதல்!

காதலாக எழுதுங்கள! எழுதுங்கள்!
காதலென்று திறவுங்கள் பக்கம்!!!!
ஊதும் ‘லைக்கும்’ வரிகளும்!!!!
மோதுவார் பாலரும் பல்லில்லாதோரும்!!!
(லைக்குக்கும், கருத்திற்கும் in Face book)

thamarai

 

வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
5-12-2012.

Previous Older Entries