100. கண்ணியம் ……..

 

11990493_10206571024091513_6841795785277076626_n

வார்த்தைகள் தெளிவாக இருப்பதால் 

வரிகள் மறுபடி தேவையில்லை.

Technique_Tuesday_Stamp_Set_Borderline_Vintage_Lace-4

411. பயணியின் கடன்

12165364_903326159721584_672669316_o

பயணியின் கடன்

உலை வைக்க உயிருக்கு
அலைவது போல திரிகிறார்.
தலை திருப்பிப் பார்த்திட
தலைக்கவசமணிந்தாலும் மறக்காதே நீ
மூன்று வயதிலேயே தொடங்குகிறாரிங்கு
மூச்சை தலையைக் காப்பாற்ற.
மூக்கணாங்கயிறு போன்றது தலைக்கவசம்.
மூக்குக் கண்ணாடியாய் அணிந்திடலாம்.

***

நேராக நிமிர்ந்த பார்வையோடு
தேரென்று நினைப்பிலவசரமாய் ஓட்டுவார்.
கூர்மையாய் நினைத்துப் பின் பற்று
பார்! நமது காப்பிது.
அலட்சியம், அலுப்பு அடைவது
இலட்சிய வாழ்வைத் தறித்திடும்.
பாதையில் நம்மைக் காத்தல்
பாதசாரி பயணியின் கடன்.

***

வரியாக்கம்
பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.

18- 10 –   2015

https://www.vallamai.com/?p=63053

 

12079555_422766697921918_8343117445831455119_n

26.உயிரெழுத்து பயில்.

images_TamilVowelsSheet

உயிரெழுத்து பயில்!

அ ஆ வன்னா
அன்பு ஆசை கொள்வோம்.

இ ஈ யன்னா
இலங்கை ஈழம் நம்நாடு.

உ ஊ வன்னா
உணவு ஊர் பிரதானம்.

எ ஏ யன்னா
எட்டு ஏழு இலக்கங்கள்.

ஐ ஒ னா
ஐந்து ஒற்றுமையான விரல்கள்.

ஓ ஓள வன்னா
ஓது ஓளவையின் ஆத்திசூடி

ஃ ன்னா.
அகேனம் –  அக்கன்னா முப்புள்ளி.

வரிகள்
பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
4-11-2015.

Swirl divider v2

43. தமிழாம் எம் மொழி

12122756_935765536504301_3233280117178799162_n.jpg-kk

தமிழாம் எம் மொழி

தமிழனுக்குத் தமிழ் கலங்கரை விளக்கு.
தமிழரிதை உணர்தல் கலக்கமற்ற இலக்கு.
தமிழினைக் காத்தல் பலரது நோக்கு.
அமிழாது காக்க குழுநிலைகள் இயக்கு.
குழந்தையிலிருந்து தமிழ் பேசத் தொடக்கு.
குவியலான மொழிகளோடு தமிழையும் பழக்கு.
குழப்பமின்றிப் பேசலாம் அறிவியல் வழக்கு
குழம்புவது பெற்றோரே, இல்லையிது சிறாருக்கு

தமிழுணர்வு உணவு ஒரு தமிழனுக்கு.
தமிழுன் வேர், ஊன்றுகோல் விளக்கு.
தமிழொரு மது அருந்தியுனை இயக்கு.
தமிழ் அமுது, இசை, முழக்கு,
தமிழ் ஒலி ஊன் நமக்கு.
தமிழை அணை, தோள் நமக்கு.
தமிழ் தேன் சந்ததி விருட்ச வேருக்கு.
அமிழ்தமாய் எடுக்க ஏது பிணக்கு.

தமிழ் பேசக் கூசுவோர் பலர்
தமிழென்று சொல்லவே அவமானம் அவருக்கு
தமிழை இகழ்வாகச் சொல்வோருக்குத் துலக்கு
தமிழால் புகழ் ஏந்தலாம் இயக்கு.
தமிழ் காற்று நுழையட்டும் சுவாசமாக்கு.
தமிழ் முத்தெடுக்க இன்றே மூழ்கு
தமிழ் சிகரத்திலொளிர பாடுபடு, வணங்கு.
தமிழை வானில்  மின்னும் நட்சத்திரமாக்கு.

பா ஆக்கம்
பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.

August 2015

lines-stars-243923

410. பாதுகாப்பு ஆதரவு

12092287_900704376650429_547000782_n

படம் வரி 33
பாதுகாப்பு ஆதரவு

பாதுகாப்புணர்வின்றிப் பதறும் மனம்
பக்கமிருப்பதைக் கையிலெடுத்து சூப்பியும்
பாந்தமாய் அணைத்தும் தேறுகிறது.
பரிவைத் தானாகப் பற்றுகிறது.
பொம்மைத் தெரிவுமிங்கு ஐயகோ!
பயங்கர உருவில்! இது
பெற்றவர் செயலா! பரிதாபம்!
பாசம் அன்பு தூரமாகிறது.

பச்சை மனம் பாதுகாப்புணர்வை
பற்றும் எதிலும் தேடுகிறது
பாசத்தை அணைப்பை உருத்தாய்
பக்கமிருந்து கொடுத்தால் குறையமாட்டோம்;!
தனைமறந்துறங்குது குழந்தை தனிமையில்
வினை நிறைந்த உலகில்
அனைத்தும் நவீனமயத்தால் மழலையும்
தனிமைத் தீவிலாதரவுத் தேடலில்

வரிகள் வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்
10-10-2015

https://www.vallamai.com/?p=62803

 

10917228_10205492446491343_1925219595402362348_o

Next Newer Entries