255. பா விதை விதைக்கிறேன்!

 

 

 

பா விதை விதைக்கிறேன்!

 

ழுத்துப் பூக்கள்
விழுத்தும் சுகந்தத்தில்
கழுத்தில் மாலையால்
அழுத்தும் கௌரவத்தில்
இழுத்துச் செல்கிறது
எழுத்து ஊர்வலமென்னை.

தனுள் புகுதலோ
அதன் தொழிற்பாடோ
மதன் லேகியமே!
ஆதன்(ஆன்மா) அமைதியாகும்
ஆதாயமும் உண்டு
ஆதாரத் தமிழால்.

 ழையும் காற்றில்
குழையும் ரம்மியத்தில்
உழைக்கும்  தைரியப்பூ!
ஏழையாகாத இதயம்.
மழையாகும் ஆனந்தம்
கீழைத்திசையாய் ஒளிரும்!

ளமான உயிர்க்கரையில்
அளப்பரிய ஆனந்தப்பூ
தளமென் தமிழ்வலை!
குளப்பாதீரென் தமிழிராகம்!
இளப்பமாய் நீரெண்ணினால்
இளக்காரம் உமக்கே!

பூவிதையாய் தமிழில்
பாவிதை விதைக்கிறேன்.
விவிதமான(பலவிதமான) நிவேதனம்(ஒப்புவித்தல்)
பவித்திரமான சேவிதமாக(தொண்டு)
பாவுகிறேன் நானிதை.

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
27-11-2012.

 

                           

 

4. பயணம். மலேசியா. 14

4. பயணம். மலேசியா. 14

 

போராளிகள் அடையாளச் சிலை பார்த்தோம். அந்த இடத்தைச் சுற்றியுள்ளவை பாராளுமன்றத் தொடர் மாடி வீடுகள்.

கோலாலம்பூர் நகரம் கிளங் பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது. மலேசிய மொழியில் குவாலாலும்பூர் என்பது ” கலங்கிய சங்கமம்” என்ற கருத்துடையது.

வெள்ளீயச் சுரங்கங்கள் அமைக்க மலாய் மன்னனால் சீன தொழிலாளர்கள் இங்கு தருவிக்கப்பட்டனர். இவர்கள் கொம்பக் ஆறும், கிளாங் ஆறும் கலக்குமிடத்தில் (இங்கு) தங்கினார்கள். ஆரம்பத்தில் தென்னங் கீற்றுகளாலான இவர்கள் இடங்கள் பின்னர் செங்கற்களாலான கட்டிடமாக ஆகியது. செங்கல்லுகள் ஓடுகளாலான கட்டிடங்களிற்குச்  செங்கற் சூளைகள் அமைந்த இடமே சிலங்கூரில்  பிறிக் பீஃல்ட்(Brik field)  என்று கூறும் லிட்டில் இந்தியாப் பகுதியாக அமைந்தது.  வெள்ளீயச் சுரங்கங்களே பின்பு வணிக மையங்களாக மாறி எல்லை நகரமாக உருவெடுத்தது.

ஏன் இந்தச் சிறு அறிமுகம் என்று யோசித்தீர்களா!

அடுத்த நாள் கோலாலும்பூர் மத்திய சந்தை பார்க்கலாம் என்று சாந்தியும் தீலீபனும் (மகன் – மருமகள்) கூட்டிப் போனார்கள். வாகனம் நிறுத்திய இடத்தின் எதிர்ப்புறம் தெருவைக் கடந்து சிறிது தூரம் நடக்க சந்தை வருகிறது. கடக்க முன்னர் இதில் ஒரு பாலம் உள்ளது. இந்தப் பாலத்தில் நின்று பார்த்தால் கிளங் ஆறும் கொம்பக் ஆறும் சேரும் இடம் தெரிகிறது. முதலாவது படம் பாருங்கள். பாலத்தால் இறங்கி ஆற்றோடு ஒரு பக்கமாக நடந்து

சந்தையை அடைந்தோம். நான் பின்னாலே வந்து படம் எடுத்தேன்.

 google photo.
குட்டிக் குட்டி சதுரங்களாக பெட்டிக் கடை என்று கூறலாம் (மாதம் 3000யிரம் றிங்ஙெட் வாடகையாம்) மலேசிய கைப்பணி, கலாச்சாரப் பொருட்கள் அத்தனையும் வாங்கலாம்.

ஒரு குதூகலம் தரும் இடமாக இருந்தது. நான் இப்போதைய நவீனமான பெரிய மோதிரம் 3 வாங்கினேன்.

வித்தியாசமான நிற கற்கள் பதித்தவை.  சீன,  இந்திய என்று பல வகைக் கடைத் தொகுதிகள் உள்ளன.
மேல் மாடியிலும் கடைகள் உள்ளன.
சுற்றி முடிய சென்டுல் (cendul   )  மலேசிய பிரபல குளிர் பானம், இங்கும் சாந்திக்கு வேணுமென்று பார்த்தோம்.

தேங்காய் பால், மண்ணிறச் சீனி, ஐஸ், ஜெலி கலந்த கலவை. பெரிய ஐஸ் கட்டிகளை அரத்தினால் வெட்டிப் போட்டு மிக்சியில் அடித்துத் தருகின்றனர். 

பிளாஸ்ரிக் உறையில் போட்டுத் தருகின்றனர். உறிஞ்சியினால் அப்படியே உறிஞ்சிக் குடிக்க வேண்டியது தான். பழைய கட்டிடங்களும், நவீன கட்டிடங்களின் கலவையை

old and new building  in the samme place.

இந்தப் படத்தில் காணலாம்.   கீழே இருக்கும் படம் மத்திய சந்தை ஒரு காட்சி வெளியிலிருந்து பார்க்க.

நாளை வேறு இடம் செல்வோம்.

 

ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
24-11-2012.

254. அழகு என்பாள் கவிதை தந்தாள்.

 

அழகு என்பாள் கவிதை தந்தாள்.

 

ழவன் உலகினுயிர் நாடி என்பாள்.
குழலிசைக்கு நற்குண முண்டு என்பாள்.
பழகும் தமிழ் அழகு என்பாள்.
அழகு எல்லாம் கவிதை என்பாள்.

ழகாம் இயற்கை, ஆடும் மயில்
அழகு என்பாள் கவிதை தந்தாள்.
குழவுக்(இளமை) கவிதையாள் மயக்கும் பெண்ணாள்.
மழவுக்(இளமை) கவிதை தமிழில் தந்தாள்.

ழலை தெய்வீக மயக்கம் என்றாள்.
மழலையும் இறைவன் கவிதை என்றாள்.
மழலையாம் உயிர்க் கவிதையும் தந்தாள்.
பழகும் கவிதை மயக்கும் பண்பால்.

யிரின் இராகம் கவிதை என்றால்
பயிரிட முடியும் நற்பண்புகள்.
துயரிடையும் ஆத்மார்த்த தத்துவங்கள்
ஆயிரமாயிரமாய்ச் சொரியும் கவித் தூறல்.

யிர்க்கும் உணர்வுகளின் உயிர்ப்புனல்(குருதி)
உயிர் மெய்யாம் கவிதைச்சாரல்.
உலகை ஆளும், உலகை ஆட்டும்
உணர்வு வரிகளின் ஊக்க எழுச்சி.

டி விளையாடு பாப்பா- கவிதை
ஆடி விளையாடும் மழலைக்கு பாரதி
பாடிப் பயனுறத் தேடி எழுதினான்.
பாடி ஐசுவரியம் ஐரோப்பாவிலும் பெறுகிறார்.

ணனிக் காலத்திலும் மனனம் செய்து
விசனமின்றிப் பாட எண்ண மொளிரும்
வண்ணச் சிந்தனை வெற்றியிது.
மந்திரக் கோலொரு சுந்தரக் கவிதை.

 

(செழியனின் கவிதைப் போட்டிக்கு எழுதிய கவிதை இது)

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
3-10-2012.

 

                           

 

 

30. 50வது ஆச்சரிய வாழ்த்து.

நரேந்திரன் நடராஜா ஒரு
நல்ல நண்பரெம் அயலவர்.
நகைத்திட இவர் வியப்படைய
நாமும் ஒத்துளைத்தோம் இன்று.
ஐம்பது அகவை தொடும்
ஐக்கியமான நண்பருக்கின்று
ஐயுறவு படாத விருந்து.
ஐசுவரியங்கள் பெருக வாழட்டும்!
அமுத வாழ்வில் புவியில்
குமுதினியுடன் இணைந்து இல்லறத்தில்
குத்துவிளக்காய் ஒளிருகிறார் நால்வர்.
குழந்தைகளாய் வளர்ந்த ஆண்கள்.
”சுர்” என்று கோபமடைவார்
”சர்”என்று இறக்கிடுவார்.
பாசக்காரப்பயல் நாம்
பாசமுடன் மகிழ்கிறோம் அயலவரென்று.
மகிழ்வுடன் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்து.

 

 

க.இலங்காதிலகம் (Vetha) – திலீபன்- லாவண்யா குடும்பம்

 

 

 

 

 

 

39. திண்டாடாது தாண்டு!

 

திண்டாடாது தாண்டு!

 

ண்டு விழி நர்த்தனம்
கண்டு தவழ்ந்தது கீர்த்தனம்!
சீண்டும் காதலின் நிர்ணயம்
கொண்டு வருமோ தீர்மானம்!

மீன்விழி மயக்கமேந்த
மீனாவார் கோடி நீந்த
வீணென எண்ணார் காந்த
மின்னலில் சந்தம் சிந்த.

பொற்குவியலாய், புதையலாய்
அற்புத பதங்கள் உதயம்.
சொற்சுவை அமுத நிதியம்
கற்பனையில் பாவில் பதியும்.

வலான ஆசைக் காதல்
தூவலாகும் மனதின் தூண்டுதல்
நாவலர் என்றால் காதலில்
பாவலராவார் புனையும் பாவில்.

பூவாய்ப் பூவாய் வதனம்
பாவாய் வரையும் நயனம்.
நோவாய் கரையும் சயனம்
ஈவாய் நிம்மதிப் பயணம்.

சிக்குதல் சிக்கல் தரும்.
விக்கியும் தாகம் வரும்.
மக்கிடா ஆசை பெரும்
தக்கையாய் வாழ்வில் சேரும்.

துண்டு அப்பிள் உதடு
கண்டு நேச நண்டு
தூண்டும் நோண்டும் தாண்டு
திண்டாடாது அமைதியைக் கொண்டு!

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
20-8-2012.

 

 

 
 

39. கவிதை பாருங்கள்(photo,poem)

 

புகார் முகில்கள்
அகார மெழுத
ஏகாந்தம் தேடவோ
கைகாட்டுது மின்னல்!
வானம் கழுவி
தானம் செய்ய
சோனம்(மேகம்) இப்படியோ
கோணம் பார்க்கிறது!

தீக்குச்சியின்றி தீயுமின்றி
தீயும் மின்னலே!

முடிந்துவிட்ட ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்தை இங்கு பதிகிறேன்.

வலையில் இருக்கட்டுமென்று.

ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
15-11-2012.

253. விந்தைகள் புரிந்திடு!

 

விந்தைகள் புரிந்திடு!

 

விந்தில் தானே மானுடம்
விந்தையாய் உருவானது.
அந்தம் வரை வாழ்ந்து
விந்தைகள் புரிந்திடு!

ந்தம் அணைத்துப் பாச
சந்தம் இழைத்து இசை!
முந்தைப் பழைய இசை
சிந்தை மகிழ்ந்து அசை!

முகிழும் அன்பால் ஆளு!
மகிழ்வாயிரு நாளும்!
வாக்குறுதி வரங்களைக் காத்திடு!
பூக்கும் நிலவாய் ஒளிர்ந்திடு!

தீதினைச் சூதினை வெல்ல
சாதனை வித்தை ஊன்ற
வேதனை துடைத்து எறி!
நாதனை ஆராதனை செய்!

புத்துயிர் பிறக்கும்.
புன்னகை புளகித்து நிறையும்.
புகழுடை உயிர் மறையும்.
புதிராகித் துயில் மறக்கும்.

ளராது உழைத்து வாழ
தளராது உன்னை நம்பு!
தளராத நம்பிக்கையே வாழ்வின்
தளராத பிடிப்பு நிமிர்!

 

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
ஓகுஸ், டென்மார்க்.
12-11-2012.


 

Previous Older Entries