70. இயற்கை.

1078734_10207195917153449_1051826847720359982_o

 

இயற்கை.

 

***

வானம் பொழிந்து பூமி நனைக்கும்
தானமாம் பசுமை இயற்கை அழகு.
கானம் நிறைந்த கவிதைக் குவியல்
நடனம் நிறைந்த கலை அழகு.
பச்சைப் புல்நுனிப் பனிநீர் அழகு
இச்சையின்றியமரும் பனிப் படலம் அழகு.
அச்சம், அச்சானியம், அசமந்தம் அதிசயம்!
இச்சம், இச்சகக் கணங்களும் இயற்கை.
***
குயில் கூவும் இன்ப இசை
மயிற் பீலியின் மென்மை அசை
வெயில் மின்னும் வெள்ளி அலை
உயில் எழுதிய இயற்கை வலை.
ஆங்காரம், ரீங்காரம், காங்கை, உயரும்
ஓங்காரம், தீங்கனி, பூங்கா நுகரும்
ஏங்கும் இயற்கை இறைமை அருமை.
தேங்கும் இயற்கையை ரசிக்காமை கொடுமை.
***
இயற்கை உணவு, வாழ்வு இசைந்தது.
செயற்கையாய் உணரும் கேடு கசந்தது.
முயற்கொம்பு அல்ல வியக்கும் இயற்கை.
வயற்காட்டிலும் வசமாகும் இன்ப இயற்கை.
காட்டில் நடை பயிலல் இலங்கையில்
மாட்சிமையற்ற பயங்கரம்! இங்கு நாம்
நாட்டமாய் காட்டில் உலாவுதலை அனுபவிப்போம்.
வாட்டமின்றி இயற்கையை மனதார சுவாசிப்போம்.
***
பா ஆக்கம் பா வானதி
வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
27-12-2015
***
tulip-garden-clip-art-row-tulips-white-picket-fence-stock-photos---image--4463253-pictures

429. கவிதைப்போட்டி. 06. உவகை –

கவிதைப்போட்டி. 06. உவகை ————————————————

 
தமிழ்க் கவிதைப் பூங்கா —————————————————- கவிதைப்போட்டி. 06. உவகை ————————————————–
முதல் பரிசு: Vetha Langathilakam
கவிதை : —————————————————–– ” உவகை, மகிழ்ச்சி.களிப்பு, காமம், கவிகை, அன்பு, இன்பச்சுவை, பேருவகை, சிலிர்க்கும் இன்பத்தொகை சிவிகையில் ஏற்றுவோம் இன்பச்சுவையை” —————————————————- —————————- “உவகை என்பது உள்ளத்தின் விருப்பம்; உடனேக் கிடைத்தவுடன் உள்ளத்தின் மகிழ்வை…….” –—————————————————-
போட்டியில் பங்குப்பெற்ற அனைத்துக் கவிகளுக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்.
பரிசுக்கு தேர்வு செய்யப் பட்டிருக்கும் நான்கு கவிகளுக்கும் பாராட்டுக்கள்.
-Dr வே. புகழேந்தி. —————————————————–
 
12369145_10207128435386447_1602370463348989127_n

உவகை

***

உவகை, மகிழ்ச்சி, களிப்பு, காமம்,
கவிகை அன்பு இன்பச் சுவை.
பேருவகை சிலிர்க்கும் இன்பத் தொகை.
சிவிகையில் ஏற்றுவோம் இன்பச் சுவையை.
***
உள்ள உணர்வுச் சுவை உவகை.
எள்ளும் பகையழித்தல் வெற்றிப் பேருவகை.
முள்ளாகும் ஊடல் காதலுக்குச் சுவை.
மெ ள்ள ஆனந்தக் கண்ணீரோட்டும் உவகை.
***
கருமேக வானில் நட்சத்திரம் எண்ணல்
கரை மடியுமலைகள் சொற்சித்திரம் எழுதல்.
கனிந்த மழலை மழலை பேசல்
கரை காணா உவகை தமிழோடுறவாடல்.
***
அவமாகும் எதுவும் அளவிற்கு மிஞ்சினால்.
உவகையும் அளவோடு இருத்தல் சிறப்பு.
சுவிகையும் (கள்) மது அருந்துவோனுக்கு உவகை.
உவகையால் ஆனந்திக்குமுள்ளம் வரையும் கவிதை.
***
பா ஆக்கம் பா வானதி
வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
18-12-2015.
5majil

428. அமைதி

lorenz_attractor-s

 

அமைதி

 

எப்படி எழுதினாலும் நான்
எழுதும் வரிகள் எடுபடுமா.
எழுதாமல் அமைதியாக இருக்க
என் ஆர்வம் விடுவதில்லை.
***
சத்தமில்லாத அமைதியும் அழகு.
முத்தமில்லாத உறவும் அமைதியே.
புத்தகம் வாசிக்கு அமைதியுமுச்சமே.
சித்தப் பிரமையும் மூளையினமைதியோ!
***
குழுவிற்கு ஆக்கம் போட்டாலே
குமாரி கருத்திடுவாள். வேறெங்கும்
பார்க்காத இவளமைதியெனக்குக் கேடு!
ஈர்க்காத போக்கு சிலரமைதி.
***
காந்தமாயீர்க்கும் அமைதி தெய்வீகம்!
சாந்தி சமாதானம் நாடு
ஏந்தும் அமைதி! நாமே
பாந்தமாயதைக் கொடுத்தல் அழகு!
***
பா ஆக்கம்
பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
6-1-2016.
silence

427. வெகுளி.

TN_120628133327000000

 

வெகுளி.

மயக்கம், காமம், வெகுளி
மும்மலங்களில் ஒன்றாம் வெகுளி.
அம்மாஞ்சிக் கோபம், வெறுப்பு, அ
றியாமை என்பதும் வெகுளி.
***
குழந்தை போலொரு வெகுளி
உலகம் தெரியாத வெகுளி
கள்ளம்கவடு இல்லாமை வெகுளி.
கள்ள ஞானம் வெகுளி
***
வெகுளி என்பவர் அப்பாவி
வெகுமதி இல்லாப் பிறவி.
வெங்காயம் என்று இழித்துரைக்கும்
வெள்ளை மனமுடை அப்பட்டம்.
***
வெகுளி என்று கூறியும்
வெகுவாகக் காரியம் சாதிப்பார்.
தாயின் பரிவு வெகுளியை
தரமாய்க் காப்பாற்றி வாழவைக்கும்.
***
வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
27-12-2015.
paperclips

426. தேடும் அன்பு!

hearts-of-flame

தேடும் அன்பு!

 

அடிமனதில் உள்ளூர ஊறும்

அன்பூற்றில் ஆழ்ந்து நனையாமலும்
அலுக்காது காயம் செய்தலாய்
இல்லா நெருக்கமுடை உறவுகள்
***
இருந்தென்ன? விலகியென்ன? சமனே!
விருந்தெனும் ஆனந்தக் கீழ்வானமாகக்
கரும்பெனும் ஆழ்மன அன்பை
விருப்பித் தேடுதலாய் நிதமும்.
***
திறந்து வெளியான அன்பைப்
பறந்து மினுமினுக்கும் அன்பிறகைக்
கறந்த பாலினிளம் சூட்டில்
சிறந்து மகிழ்ந்தருந்தத் தேடுகிறோம்.
***
புதிர்கள் வழியும் உறவுகளிடம்
எதிர்ப்படுமா பொங்கிப் பிரவகிக்கும்
கதிர்வீசும் உயிர்ப்புடை அன்பு
உதிர்ந்துதான் போகிறது!
***
வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
15-12-2015
***
heart-line

19. ஆத்தும சாந்தி

 

சகோரர் கிருஷ்ணகுமாரின் தாயாரின் ஆத்துமா சாந்தியடைவதாக.

26366850-Vector-frame-with-black-ribbon-Stock-Vector-condolences-mourning-obituary.jpg-ffanjaly.png-pp

என்னால் எழுதப்பட்டது.
வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.

 

 

anjali-2

46. தங்கத் தமிழ்

954560_889634221062911_1775597506_n-kk

தங்கத் தமிழ்

***

உயிர் மெய்யான தங்கத் தமிழ்
பயிர் செய்வது உங்கள் கையில்!
உயிர் என்பதாய் யான் மொழிதல்
உயர் காதல் தமிழில் அதனால்.
புதிய சொற்கள் கருத்துகள் தினம்
புதிதாய் பழகிட என்ன கனம்!
குளம் குட்டையாய் தேங்குவதா மனம்!
வளமுடை நதியான பிரவாகம் தனம்!
***
நான்கு வயதுத் தமிழ் வேறு
நாற்பது வயதுத் தமிழொரு கூறு!
வித்தகம் உத்தமம்! தமிழ் சாறு
எத்தகு இனிமை! இல்லையது சேறு!
நல்ல தமிழால் சாதனை உண்டு!
வல்ல தமிழை நெருங்கி அண்டு!
கொல்லாது குடையும் இன்ப வண்டு!
இல்லாத ஆனந்தம் நிச்சயம் உண்டு!
***
வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
30-11-2015
Swirl divider v2

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers