41. வேதாவின் வலை.2

 இங்கு வாருங்கள் – https://kovaikkothai.wordpress.com/

வேதாவின் வலை.2
என்று புதிதாக ஒரு பக்கம் திறந்துள்ளேன்.
கட்டுமான வேலைகள் முடிய அதாவது தொழில் நுட்ப வேலைகள்
முடிய உலா வரும் என்பதைத் தெரிவிக்கிறேன்.
முதவாவது – கோவைக்கவி.வேட்பிரஸ். கொம் __________தமிழில் – வேதாவின் வலை
இரண்டாவது – கோவைக்கோதை.வேட்பிரஸ்.கொம்——-

தமிழில்—வேதாவின் வலை.2
என்பதைத் தெரிவிக்கிறேன்.

*
வேதா. இலங்காதிலகம்
டென்மார்க்.
17-5-2017

*

heartborder

Advertisements

496. மை

281c9-mai

 

*

நிலாச்சோறு – நிலவே மலரே – 52.

மை

*

அறியாமை, இளமை, இருள், களங்கம்
குறிக்கும் மையின் தன்மைகள் ஏராளம்.
முறைமை, மெய்மை நியாயமெழுதும் மை.
தெறிக்கும் அபிப்பிராயங்கள், முறிக்கும் உறவுகள்,
அறிவிக்கும் சரித்திரங்கள், உலகாளும் தகைமைகளை
முரசறையும் மையினாளுமை, பெருமை வல்லமை.

*

தோழமை அன்பின்மை யால் இல்லாமை ஆகும்.
ஆதரவின்மை உலகில் பாரிய வறுமை.
பேசாமை, பாராமை உறவிற்குப் பகைமை.
உரிமை கொண்டுறவைச் சீர்மை செய்வோம்.
இளமை, முதுமை அனுபவங்கள் நன்மை,
பெருமை. சிலரிதைச் சிறுமையெனவும் எண்ணுவார்.

*

கண் மை கவர்ச்சியூட்டும் செழுமை.
பெண்மை இழிவெனும் மடைமை ஒழியட்டும்.
பேதைமை யைப் பெண்கள் வெல்லுதல் அறிவுடைமை.
அறிவின்மையால் கைம்மை நிலைமை தீமை.
ஆண்மை ஆளுதலென்பது பழைமை வழமை.
தகவின்மை தலைமை ப் பதவிக்கு ஏற்புடைமை யல்ல.

*

விரல் மை வாக்களிப்பின் உறுதிப்பாடு.
வசிய மை யால் வெற்றிலை மை யால்
கசியும் பன்மை கதைகள் சோதிடப்புலமை.
வண்ண மைகளால் வரையும் ஓவியங்கள்
கண் பறிக்கும் சிகரதிற்கழைக்கும் பொதுமை.
பசுமை க் கலைகள் புலன்களிற்குக் குளிர்மை.

*

இம்மை மறுமை செம்மை பெற
பொய்மை யாம் கருமை விலகுதல் முழுமை.
ஓற்றுமை உணர்வால் இல்லாமை வேற்றுமை.
பொறாமை யற்ற எளிமை வாழ்வு இனிமை.
குடிமை பெருக்கும் தாய்மை வலிமை.

*

அம்மை அண்மை அஞ்சாமை தரும்.
உவமை யில்லா எழுமை தரும்.
உயர்வு மைகளை தனிமை தெலைக்கும்
இறவாமை த் தமிழில் மையின்றி எழுதிய
தமிழின் அடிமை

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 9-5-2017

*************************************

13. சான்றிதழ்கள். (தாளில் வரையப்பட்ட ஒவியம்)

Image may contain: 1 person, smiling

 

*

*

தாளில் வரையப்பட்ட ஒவியம்

*

தங்கச் சிலையாயவள் தாராளமாய்
தாமரையிதயத்திலமர்ந்தாள்
தாளில் வரையப்பட்ட ஓவியமாய்.
தாகம் தீர்க்கிறாள் காவியமாய்.

*

காணுதலெனுமியக்கத்தாலன்பை நீவியும்
ஆசையைத் தூவியும் காதற்
பெருவலியைத் தாவியுமோடச் செய்யலாமிது
காதல் தத்துவம்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் . 23-4-2017

*

Billedresultat for drawing  divider lines

12. சான்றிதழ்கள்.( துரத்தும் நினைவுகள்.)

 

 

*

*

 துரத்தும் நினைவுகள்.

*
(பரத்துவம் – கடவுள் தன்மை)

துரத்தும் நினைவுகள் பல சமயம்
இரத்தம் வடிவதும், இன்பம் துய்ப்பதும்,
இரத்தினக் கம்பளம் விரிப்பதுமாக, மனம்
உரத்துக் கூற முடியாதவையும் உண்டு.

*

சிரத்தையோடு தூங்கிடும் முன்னர் கொடுமைகளைப்
பரத்தி நினைவு மேடைக்கு எடுத்தலைத்
துரத்தல் திடமான என் வழமை.
பரத்துவமுதவும் துரத்தும் கெட்டவைகளை விரட்ட.

*

பேரார்களின் குறும்புகளின்று எம்மைத் துரத்திப்
பேணுகிறது பெருமானந்தமாக. பேரின்பம் அவைகளைப்
பேழையுள் அடைத்தல் இயலாத காரியம்.
பேரேடும் போதாது எழுதிப் பதுக்கிட.

*

பிறந்தது முதல் மரிக்கும் வரை
நிறைந்த நினைவுகளெமை வாழ வைப்பவை.
ஐக்கியமான ஐம்பது வருடத் திருமணமும்
ஐசுவரியமாய் ஆனந்தத்தைத் தூவிய நினைவுகளே.

*

அம்மா, அப்பா, உடன் பிறப்புகளுடன்
செப்பமாய் அன்பூஞ்சல் ஆடிய நினைவும்
தப்பாது தாலாட்டுது புலம் பெயரிடத்தில்.
அப்பப்பா! நினைவுகள் வாழ்வின் பசுமைகள்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 27-4-2017

*

puple colour

495. மூன்றாம் பால். – 1 (பா மாலிகை (கதம்பம்)

*

மூன்றாம் பால். – 1

*

உடல் உணர்வுப் பின்னல்
கடலான பாலின ஈர்ப்பு.
அடலான( போர்) தனிப்பட்ட உரிமை.
இடம் (விரிவு) கண்டது மேற்கில் (முன்பே)

*

புதுமை வழியுடைய இளையோர்
‘பால் புதுமையினர் ‘ அறிவு விரிவற்றோர்
பொதுமையான மனக்குளப்பத்தில் இன்று
சதிராடிச் சமூகத்தைக் குளப்புகிறது.

*

கல்வி, மருத்துவம், சட்டத்தில்
நல்ல விழிப்புணர்வு தேவை
திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் மூன்றாவது
ஒருமித்து இருபதுக்கும் மேலானவை (பாலினங்கள்)

*

பெண் ஆணற்ற இடைநிலைப் 
பாலினத் தோற்றம் கொண்டோர்
புராணத்தில் அலி, ஒம்போது 
அரவாணி, பொன்னைக்கா பெயராகும்.

*

சுரபிகளின் தவறாய் தன்
மரபிலே மாற்றமான பாலினம்.
‘ இப்படிக்கு ரோஸ் ‘ விழிப்புணர்வை 
அப்படி அள்ளிக் கொடுத்தது.

20-4-2017
__________  

மூன்றாம் பால். –  2

*

வள்ளுவனின் மூன்றாம் பால்
துள்ளும் உணாவுகளின் தொகுப்பால்
கள்ளெனும் காமத்துப் பால்
உள்ளுந் தோறும் இனித்தல்.

*

தொடுதல், அணைத்தல், உராய்தல்,
படுதல், அழுத்தலெனப் பல
விடுதலையற்ற உடல் மொழி
விடுதலை காம வேதனைக்கு.

*

காமத் தீயிவ் உடலவதிகள்
சாமகானம் பாடி இணைவில்
சமாதானமாவது மூன்றாம் பால்.
காதலின் சுடர் காமம்.

*

காதலதிகாரம் காமப் பாலில் 
மோதலானது பதின்மத் தொடக்கத்தில்.
மூன்றாம் பாலின் நிறைவு
முழுதான வாழ்வு தரும்.

*

அறவழியில் இல்லறம் சமை!
ஆட்கொல்லி நோயை விலக்கு!
ஆளுமைப் பரத்தமையை ஒதுக்கு
அறவாழ்வுறுத்தலே வள்ளுவனின் மூன்றாம்பால்.
*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.  19-4-2017
2726040v4xjvomhhk

11. சான்றிதழ்கள்.( காட்டுமல்லி பூத்திருக்கு)

 

 

*

நிலாச்சோறு – நாட்டுப்புறப் பாடல்

 காட்டுமல்லி பூத்திருக்கு.

*

காட்டு மல்லி பூத்திருக்கு
காவலின்றி விரிந்திருக்கு
பாட்டுக் கட்ட ஆசையிருக்கு
நாட்டுப் பாடல் தானா வருது
நீட்டி முழக்குவோம் நேசமாக. (காட்டு)

*

கேட்டுப் பறிக்கத் தேவையில்லை
கேள்வி கேட்க யாருமில்லை
மூக்குப் பறிக்கும் வாசைன
முகர்ந்து பார்க்கத் தேவையில்லை.
மாலை கட்டிச் சூடுவோம். (காட்டு)

*

மலர் பந்தல் விரிப்பு.
மலையருவியருகில் தாளம்.
மனவருத்தமெம் உணவு குறைவு
மாய்ந்து வேட்டையாடுவோம்.
மகிழ்ந்து சேர்ந்து உண்போம். (காட்டு)

*

மரத்து மேல வீடு.
யானை வந்தால் ஓடுவோம்.
யாகமே யெம் வாழ்வு
புலி வரவுக்கும் குறைவில்லை.
புருவம் உயர்த்தும் வாழ்வே. (காட்டு)

*

வெள்ளைக்காரன் வருவானிங்கு.
வெகுமதிகள் தருவான். கூடாரம்
அடித்துக் கும்மாளம் போடுவான்.
காட்டு மல்லி மாலையை
கழுத்திலணிந்து ஆடுவான் (காட்டு)

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 23-4-2017

*

underline

494. (கடைசி வரி:- கண்ணுக்குள் நிலவு)

 

Image may contain: 1 person

*

நீயென் கண்ணுக்குள் நிலவே

(கடைசி வரி:- கண்ணுக்குள் நிலவு)

*

எண்ணுக்குள் எண்ணாய், எழுத்துக்குள் எழுத்தாய்
மண்ணுக்குள் வேராயென் மனதோடு தூராய்
எண்ணுதலிலும் எப்போதும் என்னோ டிருப்பவனே
மண்ணிலே நாமிருவருமெமக்குக் கண்ணுக்குள் நிலவே!

*

அன்பில் நாமொருவருககொருவர் சுமை அல்ல.
இன்ப நினைவுகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்ந்து
நன்றாகக் கை கால்களையசைத்துத் தெம்பாக
இன்னலற்று இருப்போம் கண்ணுக்குள் நிலவே!

*

உடலில் பல மாற்றமானாலும் எம்முற்சாகப்
படலை திறந்து மனதிலிளமையாய்க் களிப்போம்.
உடலுறுப்புச் செயலின் குறைவே முதுமை.
திடமாயியற்கையோடிணைந்து நல்லுணவோடிருப்போம் கண்ணுக்குள் நிலவே!

*

முதுமைப் பாலத்தில் ஒருவரையொருவர் சார்ந்து
பதுமை போலசைந்து பழகிய வழியினில்
மெதுமையாய் நகருதெம் வாழ்வு திருப்தியாக.
புதுமையல்ல நாமொருவருக்கொருவர் கண்ணுக்குள் நிலவு.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 4-5-2017

cloudbar550

Previous Older Entries