326. விந்தை….

kovai 017

விந்தை….

பகலின் பளிங்கு ஒளியிலும்
பயந்தருமிரவிருட்டிலும்
வியந்திட எழுதுவேன் விரட்டும்
விக்கினவுலக விசனங்களை,
வியக்கும் காதலை, கருணையை.

வியர்வையால் நன் நேரம்
விரயமாக்கி விரிக்கும் என்
வித்தை எழுத்துக்களை விட
விசிறும் எனது புகைப்படங்கள்
விலை கொள்கிறது அதிகமாக.

விலையற்ற அறிவுப் பெறுமதியை
வியர்த்தமாக்கும் மானிட எத்தனமான
விந்தையோ இது! விசித்திரமே!
விநோதமன்றி வேறு எது!
விரிவாயெழுதுவேன்! விவேகமாயெழுதுவேன்!

அறிவை அற்பமாய்க் கருதி
குறி தவறும் மானிடரோ!
சிறியது அறிவென்று சினப்பவரோ!
பறிக்க முடியாச் சொத்தை
வறிதென்று கருதல் அறியாமை!

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
23-7-2014

Technique_Tuesday_Stamp_Set_Borderline_Vintage_Lace-4

325. பசுமை உலகில் படர்…..

1150716_592120140839988_263894995_o

பசுமை உலகில் படர்…..

பசுமை உலகில் படரன்பு
விசுவாசம், விசுவரூபமசுர சக்தி
அசுவமாயசைந்து உசுப்பு துலகை.
அசுத்த மதில் கலந்திடிலதி துயர்

பசுமை உலகில் படர் துன்பம்
வசுந்தரை வெறுந் தரையாக்கு மபாயம்.
பேசுதலெளிது வாதை விலக்குதல் கடினம்.
மூசும் துன்ப மின்பத்தின் மறுபாகம்.

பசப்பு மனிதர் பசுமை உலகை
கசப்பு நிலைக் கசைப்ப துண்மை
விசப் பூவாகப் பித்தலாட்டம் பொய்மை
தசபாகமும் பரவுதல் மகா கொடுமை.

படர் வாழ்வு துன்பம் தொடர்
இடர் மேடு பகையென வொருவிடர்
சுடரிட வமைத்தலெம் வினைத் தொடர்
அடரிடு மின்பமும் அவரவரூக்கத் தொடர்.

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
19-7-2014

butterfly- 3

74. கவிதை பாருங்கள்(photo,poem)

Padmini-ll

அற்றைப் பதுமை செம்மை
உவமை இன்மைத் திறமை.
புலமை வர்ணனை இல்லை.
பெருமை கைப்படை சதங்கை.
வித்தைச் சலுகை தேனடை.
இடிமை உரிமை உவகை.
நரைமை நன்கொடை எல்லை.

(அற்றை – அன்றைய. செம்மை – அழகு.
கைப்படை – ஆயுதம். சலுகை – செல்வாக்கு.
இடிமை – உலகு. நரைமை – மூப்பு.)

1012951_539196699586653_1527715385_n-pp

-gold-dividers

324. கும்மியடி.

kummi_adi_at_tamil_
(கும்மி நாட்டார் கலை.
கரவைக் கூத்து என்பாருமுளர்.
கைகள் தட்டி வட்டமாகவும்
வரிசையாகவும் நின்று ஆடுவர்.)

கும்மியடி.

கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி
தட்டுங்கடி கை தட்டுங்கடி.
கட்டுங்கடி தமிழ் கவியடி
எட்டுங்கடி தமிழ் முல்லையடி (கொட்)

ஒட்டுங்கடி தமிழ் உறவடி
எட்டுங்கடி தமிழ் உயர்படி.
கிட்டுங்கடி இலக்கணம் அழகடி
சுட்டுங்கடி தமிழ் பிழையடி. (கொட்)

கும்மியடி தமிழ் பாட்டிற்கடி
குறைகளின்றித் தாளம் தட்டி
திறமைத் தமிழோடு முட்டுங்கடி
கறைகள் அனைத்தும் வெட்டுங்கடி (கொட்)

Alvit Vincent lines;-
கைதட்டி, தமிழ் சுட்டி
கறைகள் வெட்டி, கொட்டுங்கடி…….

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
17-7-2014

lace-spk4v10dbg-bw_preview

73. கவிதை பாருங்கள்(photo,poem)

decorative-wine-glasses

கவிதை என்பது மன உணர்வு.
உணர்வின் வடிகால்
பொங்கும் இன்பம், கோபம், தாபம்
வரையும் வார்த்தை மாலை

தமிழ் பொதுமை மது
குமிழும் போதை ரசம்
அமிழ்த்தும் ஓருலகில்
உமிழ்க்கும் சுவை நுரையை.

உள்ளே புகுந்திடிலுலகு மறக்கும்
உள்ளம் நிறையுமுன்னை
வளர்க்கும் உயித் தமிழ்.
தளமிடுமரங்கு அள்ளிடு!

(மயக்கம் தரும் மதுக்குவளையில்
தயக்கமின்றித் தமிழ் நிரப்பு.
நயக்க நல்லிசை கலக்கு
இயக்கம் இசைவாக நடக்கும்.
வியக்கும் புதுமைகள் மலரும்.)

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
15-7-2014.

imagesCACGHBJY

31. கொள்முதலில்லாக் கொடை

537604_4574824085833_1364190056_n-aaa

கொள்முதலில்லாக் கொடை

எடுத்துக்காட்டான எம் எழிலுடைத் தமிழே
எடுத்தாட்சி வழக்கின் எடுப்பான தமிழே
எடுத்தெறியாப் பண்போடு எடுத்தேற்றி யெழுதுங்கள்.
எடுத்தெழுதுங்கள் எழுத்துப் பிழையற

தன்னிகரில்லாத் தமிழே! அமுதின் உயர்வே!
தன்மானம் காக்கும் தகவுடைத் தமிழே
முன்னோர்கள் முயன்று வளர்த்திட்ட தமிழே
முன்னோடித் தமிழின் முன்னேற்றம் உயர்வே!

இலக்கிய இலக்கணம் இறைந்த தமிழே
இலக்கமற்ற பாக்கள் நிறைந்த தமிழே
இலங்கும் கருத்தாழம் சொல்லழகு நிறைவே
இலயிக்கும் இலாகிரி குறைவிலாத் தமிழே

பொருளாழம் பொன்னின் நிகருடை எழிலே!
சொல்லாழம் உலகோர் சொக்கும் தரமே!
சுவையாழச் சுவை சுகமான சுமை.
சுவையணியும் பன்னூறு நிறை தமிழே!

கொள்ளையின்பக் கொழுந்து விரித்த தமிழ்
கொள்ளையடிக்கும் பூந்தாது கொழித்த தமிழ்
கொள்ளுப் பூட்டனிற்கும் மூத்த தமிழ்.
கொள்முதலில்லாக் கொடை கொற்றத் தமிழ்!

பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
12-7-2014

green line-2

323. ஆட்டம், தேட்டம் – ஒருநோட்டம்.

ButterfliesFlowers

ஆட்டம், தேட்டம் – ஒருநோட்டம்.

ஆட்டம் ஆட்டம் அடங்கும் வாழ்வில்
ஓட்டம் ஓட்டம் மரண ஓட்டம்
தேட்டம் என்று தேடிக் கொண்டால்
திட்டம் போட்டு வட்டம் சேர்ப்பார்.
பட்டம் வேண்டாம் பட்டயம் வேண்டாம்
சட்டம் கூட பட்டுப் போகும்.

மொட்ட விழ்ந்த வட்டப் பூவை
கிட்டச் சென்று பட்டாம் பூச்சி
நோட்ட மிட்டு எட்டுதல் போல்
நாட்டமுடனெட்டுத் திசையில் வாட்டமின்றி
ஈட்டம் செய்வார் – நோட்டுக்
கட்டை பெட்டகத்தில் பூட்டுவார்.

எட்டப் போகும் நல் கட்டுப்பாடு.
கட்டம் போட்டுக் காய்கள் ஆடும்.
திட்டமாய் மதுப் புட்டியும் சேரும்.
ஆட்டம் பாட்டும் அமர்களமாகும்.
பட்டப் பகலிலும் விட்டில் பூச்சியாய்
மட்டமாக மதுப் புட்டம் கொள்வார்.

(புட்டம் – மனநிறைவு)

பா ஆக்கம் வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
20-9-1999.

butterfly...

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers